Skupina jednotlivcov zodpovedných za vývoj, vykonávanie, nácvik a udržiavanie plánu reakcie, vrátane procesov a postupov.
ISO 22300:2018, 3.196