Technika, pri ktorej sa výstupy jednej časti systému používajú ako vstupy do rovnakej časti systému.
ITIL®4 Best practice