Služba pozostávajúca úplne alebo prevažne z prenosu, ukladania, získavania alebo spracúvania informácií prostredníctvom sietí a informačných systémov.
Nariadenie EÚ č. 881/2019 (Cyber Act), článok 2. ods. 13.