Používanie programu na vzdialené zisťovanie otvorených portov v systéme (napr. či systém povoľuje pripojenie na daných portoch).
Slovník NIST