Schopnosť dvoch alebo viacerých systémov alebo služieb automaticky interpretovať a používať informácie, ktoré boli presne vymenené.
ISO 22300:2018, 3.243