Zlepšenie, od ktorého sa očakáva návratnosť investície v krátkom časovom období s relatívne malými nákladmi a úsilím.
ITIL®4 Best practice