Schopnosť systému odolávať virtuálnym alebo fyzickým, interným alebo externým útokom.
ISO 22300:2018, 3.216