Proces schvaľovania alebo odmietania špecifických požiadaviek: 1) na získanie a používanie informácií a príslušných služieb, ktoré spracúvajú tieto informácie; a 2) na vstup do konkrétnych budov (napr. vládnych budov, vojenských zariadení a hraničných prechodov).
Slovník NIST