Databáza alebo zoznam aktív, zachytávajúci kľúčové atribúty aktív, ako je vlastníctvo a finančná hodnota aktíva.
ITIL®4 Best practice