Správa alebo metrika, ktorá slúži ako východiskový bod, na základe ktorého možno hodnotiť pokrok alebo zmenu.
ITIL®4 Best practice