Ransomvér znázorňuje druh malvéru, ktorý napáda počítačove systémy používateľov a zaobchádza s nimi tak, aby tieto systémy alebo dáta na nich uložené obeť nemohla (čiastočne alebo úplne) používať. Obeť zvyčajne krátko nato obdrží výhražnú správu, ktorá ju tlačí k zaplateniu výkupného, pokiaľ chce získať plný prístup k systému a súborom späť.
Slovník ENISA