Je prvok alebo skupina prvkov siete alebo informačného systému.
Nariadenie EÚ č. 881/2019 (Cyber Act), článok 2. ods. 12.