Je súbor činností vykonávaných pre navrhnutie, vyvinutie, poskytnutie alebo údržbu produktu IKT alebo služby IKT.
Nariadenie EÚ č. 881/2019 (Cyber Act), článok 2. ods. 14.