Technika využívajúca realistické praktické scenáre na definovanie funkčných požiadaviek a na navrhovanie testov.
ITIL®4 Best practice