Metrika frekvencie zlyhania služby alebo inej položky konfigurácie.
ITIL®4 Best practice