Zdokumentovaný súbor postupov a informácií, ktorý je vytvorený, zostavený a udržiavaný v pripravenosti na použitie pri incidente.
ISO 22300:2018, 3.194