Testovacia implementácia služby s obmedzeným rozsahom v prevádzkovom prostredí.
ITIL®4 Best practice