Zdôvodnenie vynaloženia organizačných zdrojov, poskytnutie informácií o nákladoch, prínosoch, možnostiach, rizikách a sporných bodoch.
ITIL®4 Best practice