Share This
Nesplnenie požiadavky.
ISO 9000:2015, 3.6.9