Spôsob práce, ktorý sa osvedčil vo viacerých organizáciách.
ITIL®4 Best practice