Podiel autentizácií nesprávne označených za nepravdivé.
ISO 22300:2018, 3.92