Softvér navrhnutý so zlým úmyslom, obsahujúci funkcie alebo schopnosti, ktoré môžu potenciálne poškodiť priamo alebo nepriamo používateľa a/alebo počítačový systém používateľa.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.35