Usporiadanie údajov na optimalizáciu ich prístupu alebo spracovania daným používateľom (človekom alebo strojom).
ISO 22300:2018, 3.134