Stav ochrany pred fyzickými, sociálnymi, duchovnými, finančnými, politickými, emocionálnymi, pracovnými, psychologickými, vzdelávacími alebo inými typmi alebo následkami zlyhania, poškodenia, chyby, nehody, poškodenia alebo akejkoľvek inej udalosti v Kyberpriestore, ktoré je možné považovať za nežiaduce.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.19