Trestná činnosť, pri ktorej sa služby alebo aplikácie v kybernetickom priestore používajú na trestný čin alebo sú jeho cieľom, alebo kde je kybernetický priestor zdrojom, nástrojom, cieľom alebo miestom trestného činu.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.18