Nevyhnutný predpoklad na dosiahnutie zamýšľaných výsledkov.
ITIL®4 Best practice