Infraštrukúra alebo aktívum, znefunkčnenie alebo zničenie ktorého by malo oslabujúci dopad na národnú bezpečnosť ako aj ekonomický alebo sociálny blahobyt národa.
Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti