Záznam obsahujúci podrobnosti o konfiguračnej položke (CI). Každý konfiguračný záznam dokumentuje životný cyklus jednej CI. Konfiguračné záznamy sú uložené v konfiguračnej databáze.
ITIL®4 Best practice