Dôležitá metrika používaná na hodnotenie úspešnosti plnenia cieľa.
ITIL®4 Best practice