Situácia, keď došlo k rozsiahlym ľudským, materiálnym, ekonomickým alebo environmentálnym stratám, ktoré presiahli schopnosť postihnutej organizácie, komunity alebo spoločnosti reagovať a zotaviť sa pomocou vlastných zdrojov.
ISO 22300:2018, 3.69