Záruka, že bezchybnosť, úplnosť alebo správnosť informácie neboli narušené.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti