Znalosti alebo údaje, ktoré majú hodnotu pre jednotlivca alebo organizáciu.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.27