Množina atribútov, ktoré súvisia s entitou.

POZNÁMKA 1: Identita môže obsahovať jedinečné atribúty, ktoré umožňujú odlíšiť objekt  od ostatných.
POZNÁMKA 2: Identitu možno vnímať z hľadiska človeka, organizácie a predmetov (fyzických a nehmotných).

ISO 22300:2018, 3.106