Špecifikovaný súbor atribútov priradených entite na účely jej identifikácie.
ISO 22300:2018, 3.105