Séria krokov, ktoré organizácia podniká, aby vytvorila a dodala produkty a služby spotrebiteľom.
ITIL®4 Best practice