Spôsob, ako je organizácia strategicky vedená a riadená.
ITIL®4 Best practice