Majetok, ktorý má hmotnú alebo materiálnu existenciu.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.39