Špeciálne navrhnutý kód, ktorým útočníci zneužívajú určitú zraniteľnosť a ohrozujú zdroj.
Slovník ENISA