Miera toho, či sa dosiahli ciele praktiky, služby alebo činnosti.
ITIL®4 Best practice