Evolúcia tradičných podnikateľských modelov, ktorá spĺňa potreby vysoko motivovaných zákazníkov, pričom technológia zohráva hlavnú úlohu.
ITIL®4 Best practice