Bod, do ktorého sa obnovia informácie používané činnosťou, aby činnosť mohla po obnovení pokračovať   POZNÁMKA: Môže sa tiež označovať ako „maximálna strata údajov“.
ISO 22300:2018, 3.188