Špecifická úroveň výkonu potrebná na dosiahnutie cieľa riadenia bezpečnosti.
ISO 22300:2018, 3.231