Softvér na diaľkové ovládanie, konkrétne kolekcia škodlivých robotov, ktoré sa spúšťajú autonómne alebo automaticky na napadnutých počítačoch.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.13