Automatizovaný softvérový program používaný na vykonávanie špecifických úloh.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.12