Vlastnosť, prvok alebo vlastnosť, ktorá znižuje riziko neúmyselne, úmyselne a prirodzene spôsobených kríz a katastrof, ktoré narúšajú a majú dopady na produkty alebo služby, prevádzku, kritické aktíva a kontinuitu organizácie a jej zainteresovaných strán.
ISO 22300:2018, 3.224