Činnosti a funkcie súvisiace s ochranou ľudí, hmotných a nehmotných aktív.
ISO 22300:2018, 3.232