Reprezentácia osoby zúčastnenej v Kyberpriestore.

POZNÁMKA 1: Avatar možno označiť aj ako alter ego osoby.
POZNÁMKA 2: Avatar možno považovať aj za „predmet“ predstavujúci stelesnenie používateľa.

ISO/IEC 27032:2012