Softvér určený na pomoc používateľom pre vykonávanie konkrétnych úloh alebo riešenie konkrétnych typov problémov, na rozdiel od softvéru, ktorý je určený na riadenie samotného počítača.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.5