Proces analýzy činností a účinkov, ktorý môže spôsobiť prerušenie činností.
ISO 22300:2018, 3.29