Aplikácia, ktorá podsúva reklamu používateľom a/alebo zhromažďuje informácie o online správaní sa používateľov.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.1